Boliden - Gamification i Garpenberg

Koncept- & interaktionsdesign för teamkänsla i gruva (2017)

Boliden ville lösa ett antal problem kring effektivisering i sin gruva i Garpenberg. Det fanns redan massa avancerad teknik i gruvan och det handlade mer om att samordna det. Genom gamification ville Boliden kunna skapa jämnare takt i gruvan.

Gruvarbetarna
Det fanns ett problem för gruvarbetarna att veta vad som förväntades av dem och när man vet att man gjort ett bra jobb. Men lösningen gav också eget större ansvar och ägarskap över sina arbetsuppgifter. I förlängningen ledde detta till mer förståelse för helheten. En enklare översikt av de uppgifter som fanns att göra, hur de kan struktureras och delas ut på bästa sätt löpande, och mindre väntan på en maskin som t.ex. står i vägen.

Gamification
Genom att jämföra olika lag med varandra, skapa topplistor och olika rekord att slå motiveras lagen att göra sitt bästa relation med varandra. Det var däremot viktigt att bättre produktion inte skapade ökade krav på produktivitet utan att belöning delades ut när målen uppnåtts. Även att sämre resultat inte hängdes ut och satte individer i en position där de kan kritiseras om de t.ex. haft en dålig dag.

 

  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
Boliden_midBoliden_mid