eHälsomyndigheten - Digital arbetsplats (Nya Minnet)

Koncept- & UX-design lead för ny digital arbetsplats (2018-2019)

eHälsomyndigheten hade behov av ett nytt intranät och ville uppdatera till en digital arbetsplats med enklare navigation, bättre struktur och framför allt bättre sök och hitta. Det slutade med att vi även la grunden till en ny visuell identitet.

Process
Genom ett grundligt arbete där vi lärde känna myndigheten, genomförde workshops och intervjuade medarbetare tog vi fram insikter kring medarbetarnas behov. 

Koncept
Efter att vi landat syfte och effektmål, och definierat de primära behoven, satte vi ett antal bärande principer för designen. Några av dessa var "innehåll är design", "främja konversation" och "användbart och tillgängligt". Dessa blev grunden för hela designen. I nära samarbete med ett kärnteam på eHälsomyndigheten tog vi fram wireframes och design i Sketch vilket vi prototyp:ade i Protopie för att kunna testa på användare. Under våren jobbade vi nära utvecklare under byggandet av den digitala arbetsplatsen och lansering skedde i maj. Den digitala arbetsplatsen kommer nu att utvecklas framöver baserat på de prioriteringar av behov som framkommit under vårt arbete.

Vi implementerade även nya arbetssätt i teamet och byggde upp en gemensam arbetsyta på myndigheten där vi fyllde väggarna med skisser som vi sedan samlades kring. Allt för att komma bort från keynotes-i-mötesrum-halvsövda-lyssnare.

Vår design blev så uppskattad att projektet gjorde att vi blivit ombedda att göra om hela myndighetens digitala design.

 

  • gallery-image
  • gallery-image
eHM_mideHM_mid