Electrolux - aGate

Koncept- & UX-design för en global digital arbetsplats (2016-2017)

Electrolux intranät kallas eGate. Det är ett viktigt verktyg för Electrolux i deras interna kommunikation och arbetsflöde. Det intranät de hade var föråldrat och de behövde uppdatera till en modern digital arbetsplats. Vi på itch fick i uppdrag att skapa ett koncept, UX-design och visuell design, varav jag jobbade med koncept och UX-design.

Process
Genom hela processen jobbade vi nära ett kärn team på Electrolux som hade god förståelse för deras målgrupp och verksamhet. Vi genomförde löpande workshops för att förstå Electrolux behov, men också för att löpande jobba tillsammans med kunden för bättre förståelse, samskapande och förankring av designen.

Koncept
eGate innehåller mycket information och för att öka produktiviteten, men även engagemang, jobbade vi med visuellt guidande typografi och färgval. Allt inom existerande guidelines. Innehållet är organiserat i block för enklare överblick, men också uppdatering och förvaltning.

 

  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image

Designprinciper
Mindre scroll: Genom gruppering och prioritering av information. Attraktivt & engagerande: Visuellt tilltalande design som uppmuntrar engagemang. Enkelt: Att förstå, navigera och bli informerad. Dynamiskt: Enkelt att uppdatera materialet för en dynamisk känsla för användaren. Responsivt: Designat med skalbarhet i åtanken.

Ny logotyp
Under arbetet blev vi även tillfrågade att skapa en ny logotyp för det ny eGate. Med avstamp i typsnittet, vilket är en stark identitets bärare, lade vi samman ett litet "e" med ett stort "G" och skapade därmed en enkel logotyp, men med ett intressant uttryck.

eGate_mideGate_mid