Hyresgästföreningen - Förhandlarportalen

UX- & interaktionsdesign för enklare hyresförhandlingar (2017-2018)

Hyresgästföreningen fick krav på sig att korta ner årliga hyresförhandlingarna med fastighetsägare till max 90 dagar. För att kunna uppnå det målet fick itch i uppdrag att tillsammans med Acando bygga en plattform för att digitalisera processen för ökad effektivitet, transparens, struktur och ordning.

Konceptet
Mitt arbete tog vid när det redan fanns en första version av tjänsten. Vi gjorde fördjupade tester av plattformen, förfinade, men byggde även på mer funktionalitet som gav stöd i fler delar i den komplicerade förhandlingsprocessen. Utmaningar fanns bland annat i den mängd byggnader och lägenheter som kan ingå i en förhandling. Sökbarhet, struktur och tydlighet var av största vikt. Portalen stöttar hela processen från förberedelse till överenskommelse och efterarbete.

Ändrad visuell design
Den visuella designen i första versionen visade sig, efter hand som funktionalitet byggdes på, inte vara tillräckligt tydlig för den mängd information och funktionalitet som fanns i portalen. I design review skalades designen ner. Antalet färger minimerades och blev en guide som hjälpte användaren genom processerna. 

 

  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
Boliden_mid CopyBoliden_mid Copy