Re-web - BLK LZY

Koncept- & UX-design för BLK LZY (2020)

Det var hög tid för BLK LZY att få en ny hemsida. Föregångaren var en mystik rökexplosion som inte berättade vad vi gjorde, kunde, kände eller ville. En hemsida attraktiv vid rekrytering, men i värsta fall provocerande för nya kunder som inte kände oss. 

Hjärta, mod & kreativitet
Ledord för arbetet var att ta fram en ny hemsida som visade på hjärta, mod och kreativitet. Vi ville visa i både uttryck och ord vilka vi är och vad vi stor för. Att vi inte är som alla andra.

Workshops
Genom workshops enades vi om ett övergripande uttryck, en känsla. Vi ville kunna använda oss av tre olika uttryck, nivåer, där allt kan uttryckas på tre olika nivåer beroende på mottagare och sammanhang.

 

  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image

Digitalt samarbete
Allt visuellt jobbades fram genom många intensiva, och ibland långa, sittningar där vi tillsammans pratade över Teams och jobbade tillsammans i Figma. Testa, känna, prova, ändra...

Resultatet lanserades februari 2021

BLKLZY_reweb_bottomBLKLZY_reweb_bottom