eHälsomyndigheten - Teknisk handbok

Konceptdesign lead för teknisk handbok (2019)

eHälsomyndigheten bygger system som är viktiga för samhället, tjänster inom sjukvården. Men det är inte tjänster som går direkt till slutanvändare. Externa aktörer bygger egna system som sedan kopplas till eHälsomyndighetens tjänster. Denna "påkoppling" bygger på stora mängder av information och det får inte bli fel.

Konceptet
I samband med att nya tjänster ska släppas under 2020 ville eHälsomyndigheten skapa ett bättre sätt att kommuncera och dela den information som externa parter bygger mot. Men med så stor mängd information var det opraktiskt att bygga en vanlig "wiki". Dessutom ändrades informationen löpande, vilket skapade en extra jobb när informationen behövdes skrivas om på många ställen. Vår lösning var att göra kort av informationen. Ett kort för varje informationsdel. Av dessa kort kan det sedan byggas kortlekar för att skapa flöden som användaren kan använda.

Utmaningar och lösningar
Vi upptäckte via intervjuer att användarna hade svårt att se vilken information som uppdaterats. De hade också svårt att hålla koll på vilken information de byggt mot. Vår lösning med kort tog hand om detta på ett smidigt sätt. Om man kan märka kort med ett "hundöra" kan man få notiser om viktig information ändrats och man kan också lättare hålla koll på vad man byggt mot. Överlämning till senare utveckling blir också tydligare när utvecklingshistoriken är spårbar.
 

  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
Handbok_midHandbok_mid